top of page
visie.jpg
Terra-logo-witteblaadjes-bigger.png

Wet kinderopvang 

De kwaliteit, de financiering en het toezicht in de kinderopvang wordt in Nederland geregeld door de Nederlandse Wet Kinderopvang (2010). Aanbieders van kinderopvang zijn verplicht zorg te leveren die bijdraagt aan de persoonlijke en fysieke ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de wet zijn kwaliteitseisen opgesteld waar aanbieders van kinderopvang aan moeten voldoen. Er zijn minimum eisen opgesteld voor:

  • Ouderparticipatie op bestuursniveau (oudercommissie)

  • Opleiding en deskundigheid van het personeel en bewijs van goed gedrag

  • Gezondheid en veiligheid

  • De getalsverhouding tussen verzorgers en kinderen en maximale groepsgroottes

  • Pedagogisch beleid en praktijk

  • Communicatie met de kinderen

  • Afhandeling van klachten

Alle aanbieders in de kinderopvang hebben voor de opening een inspectie van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Wanneer de GGD bepaalt dat de aanbieder voldoet aan de minimumeisen, die vast gesteld zijn in de Nederlandse Wet Kinderopvang, ontvangen zij een Landelijk Registratie Kinderopvang-nummer (LRK) en worden zij geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRKP-registratienummer van BSO Terra is: 203337141

Jaarlijks worden zij bezocht door de GGD, die bepaalt of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Lees hier de inspectierapporten van BSO Terra 

>> Openingstijden

>> Locaties

Informatie

'Learning is not a race for information, It´s a walk of discovery" -  bron onbekend

bottom of page