top of page
visie.jpg
Terra-logo-witteblaadjes-bigger.png

Openingstijden:

Schoolweken:

Maandag, dinsdag en donderdag 13.00 - 18.00 uur 

Schoolvakantieweken: 

Maandag, dinsdag en donderdag 08.00 - 18.00 uur

Studiedagen: op aanvraag

 

Heb je interesse in woensdagen en vrijdagen? Laat het ons weten!

Basislocatie:

Wijkcentrum de Stolp - Dit is onze vaste ruimte, die we altijd tot onze beschikking hebben. Wanneer het te koud wordt om de hele dag buiten te zijn, is dit onze basisplek. We lunchen hier en ouders halen hier hun kinderen op. We hebben hier ook fijn speelgoed voor de zeldzame momentjes dat we binnen spelen. 

Buitenlocaties:

De Graafse AkkerDe Graafse Akker is een stadsakker waar buurtbewoners zelf trots hun ideeën verwezenlijken op het gebied van groenteteelt en samenzijn. Het is een avontuurlijke plek vol ontdekkingen.

Natuurspeelterrein OosterplasEen gebied aan de rand van de Oosterplas, Hier bouwen we zandkastelen, en ontdekken we waterbeestjes. Het gebied leent zich perfect voor hutten bouwen en 'kruip door sluip door' routes. Een bezoekje aan de aangrenzende kinderboerderij ‘Oosterhoeve’ behoort ook tot de mogelijkheden. 

Strandbad Oosterplas - Een fijne plek om te spelen met het zand, te vliegeren en te zwemmen. Er staan trouwens ook tamme kastanjes voor een maaltje gepofte kastanjes! 

Het Pettelaarse bos/SterrenbosEen heerlijke plek om hutten te bouwen, paddenstoelen te bewonderen en speurtochten te lopen!  Dit bos, verbonden door mooie statige lanen met grote bomen is in elk seizoen prachtig.

Wet kinderopvang 

De kwaliteit, de financiering en het toezicht in de kinderopvang wordt in Nederland geregeld door de Nederlandse Wet Kinderopvang (2010). Aanbieders van kinderopvang zijn verplicht zorg te leveren die bijdraagt aan de persoonlijke en fysieke ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de wet zijn kwaliteitseisen opgesteld waar aanbieders van kinderopvang aan moeten voldoen. Er zijn minimum eisen opgesteld voor:

  • Ouderparticipatie op bestuursniveau (oudercommissie)

  • Opleiding en deskundigheid van het personeel en bewijs van goed gedrag

  • Gezondheid en veiligheid

  • De getalsverhouding tussen verzorgers en kinderen en maximale groepsgroottes

  • Pedagogisch beleid en praktijk

  • Communicatie met de kinderen

  • Afhandeling van klachten

Alle aanbieders in de kinderopvang hebben voor de opening een inspectie van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Wanneer de GGD bepaalt dat de aanbieder voldoet aan de minimumeisen, die vast gesteld zijn in de Nederlandse Wet Kinderopvang, ontvangen zij een Landelijk Registratie Kinderopvang-nummer (LRK) en worden zij geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het LRKP-registratienummer van BSO Terra is: 203337141

Jaarlijks worden zij bezocht door de GGD, die bepaalt of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Lees hier de inspectierapporten van BSO Terra 

Informatie

'Learning is not a race for information, It´s a walk of discovery" -  bron onbekend

bottom of page